Language of document :

Tužba podnesena 21. studenoga 2019. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-849/19)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Helenska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 4. i članka 6. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ1 , kao i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, time što nije u utvrđenim rokovima usvojila sve mjere potrebne za određivanje odgovarajućih ciljeva i mjera za očuvanje u odnosu na 239 područja od značaja za Zajednicu (SCI), koja se nalaze na grčkom državnom području i obuhvaćena su Odlukom Komisije 2006/613/EZ od 19. srpnja 2006.2 ;

naloži Helenskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Europska komisija smatra da Helenska Republika nije utvrdila odgovarajuće obveze za očuvanje, u utvrđenim rokovima, u odnosu na 239 područja od značaja za Zajednicu koja se nalaze na grčkom državnom području.

Usto, Europska komisija smatra da Helenska Republika nije utvrdila odgovarajuće mjere za očuvanje, u utvrđenim rokovima, u odnosu na 239 područja od značaja za Zajednicu koja se nalaze na grčkom državnom području.

Zbog tih razloga, Helenska Republika povrijedila je članak 4. stavak 4. i članak 6. stavak 1. Direktive 92/43/EEZ, kao i Ugovor o funkcioniranju Europske unije.

____________

1 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih [i poluprirodnih] staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)

2 Odluka Komisije 2006/613/EZ od 19. srpnja 2006., o donošenju, na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ, popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju (SL 2006., L 259, str. 1.)