Language of document :

2019 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-849/19)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar, C. Hermes

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Graikijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal Direktyvos 92/43/EEB1 4 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį, taip pat Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, nes per nurodytą terminą nepriėmė visų priemonių, reikalingų atitinkamiems apsaugos tikslams ir priemonėms nustatyti, dėl Graikijos teritorijoje esančių ir į 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimą 2006/613/EB2 įtrauktų 239 Bendrijos svarbos teritorijų (BST).

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Komisija teigia, kad Graikijos Respublika per nurodytą terminą nenustatė atitinkamų apsaugos tikslų dėl Graikijoje esančių 239 Bendrijos svarbos teritorijų.

Taip pat Europos Komisija teigia, kad Graikijos Respublika per nurodytą terminą nenustatė atitinkamų apsaugos priemonių dėl Graikijoje esančių 239 Bendrijos svarbos teritorijų.

Dėl šių priežasčių Graikijos Respublika pažeidė Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį, taip pat Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

____________

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102; klaidų ištaisymas OL L 81, 2015, p. 5).

2 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas 2006/613/EB pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB priimantis Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 259, 2006, p. 1).