Language of document :

Kanne 25.11.2019 – Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-856/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Perrin ja A. Sipos)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio vaatii seuraavaa:

on todettava, että Unkari ei ole noudattanut valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21.6.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU1 10 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on soveltanut 31.12.2017 asti myönnetyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen valmisteveroa, jonka osuus oli alle 60 prosenttia kulutukseen luovutettujen savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta ja kantanut valmisteveroa, joka on alle 115 euroa 1000 savukkeelta.

Unkari on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21.6.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU 10 artiklan 2 kohdan mukaan savukkeiden yleisen valmisteveron osuus on 1.1.2014 vähintään 60 prosenttia kulutukseen luovutettujen savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta, paitsi jos valmistevero on vähintään 115 euroa 1 000 savukkeelta. Koska Unkari soveltaa valmisteveroa, joka on alle 115 euroa 1 000 savukkeelta, kyseisellä jäsenvaltiolla on velvollisuus säätää valmisteverosta, joka on vähintään 60 prosenttia painotetusta keskiarvosta.

Direktiivin 2011/64/EU 10 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa myönnettiin Unkarille ja seitsemälle muulle jäsenvaltiolle siirtymäkausi 31.12.2017 saakka, jotta ne voivat toteuttaa valmisteveron mainitun määrän. Direktiivin 2011/64/EU 10 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kyseisten jäsenvaltioiden piti toteuttaa valmisteveron kyseiset määrät mainitun kauden päättyessä.

Komissio väittää, että Unkari ei ollut toteuttanut direktiivin 2011/64/EU 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä valmisteveron määriä siirtymäkauden päättyessä ja että 31.12.2017 lukien mainittu jäsenvaltio jatkoi kyseisessä direktiivissä säädettyjä määriä pienemmän valmisteveron soveltamista.

____________

1 Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21.6.2011 annettu neuvoston direktiivi 2011/64/EU (EUVL 2011, L 176, s. 24).