Language of document :

2019. november 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-856/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Perrin és Sipos A., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság arra kéri a Bíróságot,

hogy állapítsa meg, hogy Magyarország — mivel a 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszakot követően a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60%-ánál alacsonyabb mértékű általános jövedéki adót alkalmaz és 1000 darab cigarettára 115 EUR-nál kevesebb jövedéki adót vet ki — nem teljesítette a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU1 tanácsi irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti kötelezettségeit; továbbá

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdése szerint 2014. január 1-től a cigarettára kivetett teljes jövedéki adó a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 60%-a, kivéve ha a jövedéki adó legalább 115 EUR 1000 darab cigarettára. Mivel Magyarország 1000 darab cigarettára 115 EUR-nál kevesebb jövedéki adót vet ki, ezért fennáll vele szemben a súlyozott átlagár 60%-ának megfelelő, vagy azt meghaladó jövedékiadó-mérték alkalmazására vonatkozó követelmény.

Ezen jövedékiadó-mérték elérése érdekében Magyarország és hét másik tagállam a 2011/64/EU irányelv 10. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése értelmében engedélyt kapott egy 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszak alkalmazására. A 2011/64/EU irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében ezen időszak végére e tagállamoknak el kellett érniük az előírt jövedékiadó-küszöbértéket.

A Bizottság azon a véleményem van, hogy Magyarország az átmeneti időszak végére nem érte el a 2011/64/EU irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt jövedékiadó-küszöbértéket és 2017. december 31-óta továbbra is az irányelvben megállapított küszöbérték alatti mértékű jövedéki adót alkalmaz.

____________

1  A Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról (HL 2011, L 176, 24. o.).