Language of document :

2019 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

(Byla C-856/19)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Perrin ir A. Sipos

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad pasibaigus nustatytam pereinamajam laikotarpiui, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d., taikiusi mišrųjį akcizą, kuris sudarė mažiau kaip 60 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos ir nustačiusi mažesnį nei 115 eurų akcizą už 1 000 cigarečių, Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES1 dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 10 straipsnio 2 ir 3 dalis;

priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. cigaretėms taikomas mišrusis akcizas sudaro ne mažiau kaip 60 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos, išskyrus atvejus, kai taikomas ne mažesnis kaip 115 eurų už 1 000 cigarečių akcizas. Kadangi Vengrija taiko mažesnį nei 115 eurų akcizą už 1 000 cigarečių, ši valstybė narė privalo laikytis nustatyto 60 % ar didesnio minimalaus vidutinės svertinės mažmeninės kainos akcizo reikalavimo.

Tam, kad būtų įvestas numatytas minimalus akcizo tarifas, Direktyvos 2011/64/ES 10 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje Vengrijai ir kitoms septynioms valstybėms narėms iki 2017 m. gruodžio 31 d. nustatytas pereinamasis laikotarpis. Pagal Direktyvos 2011/64/ES 10 straipsnio 2 ir 3 dalis, pasibaigus minėtam laikotarpiui, nurodytos valstybės narės privalo būti įvedusios nustatytą minimalų akcizo tarifą.

Komisija mano, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Vengrija neįvedė Direktyvos 2011/64/ES 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyto minimalaus akcizo tarifo ir nuo 2017 m. gruodžio 31 d. toliau taiko minimalų akcizo tarifą, kuris yra mažesnis, nei nustatytasis minėtoje direktyvoje.

____________

1 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, 2011, p. 24).