Language of document :

Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Ungară

(Cauza C-856/19)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Perrin și A. Sipos, agenți)

Pârâtă: Ungaria

Concluzii

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 10 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat1 , întrucât a aplicat, după expirarea perioadei de tranziție acordate până la 31 decembrie 2017, o acciză globală mai mică de 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele eliberate pentru consum și a perceput o acciză mai mică de 115 euro pentru 1 000 de țigarete;

obligarea Ungariei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, începând cu 1 ianuarie 2014, acciza globală pe țigarete reprezintă cel puțin 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, cu excepția cazului în care acciza reprezintă cel puțin 115 euro pentru 1 000 de țigarete. Întrucât Ungaria percepe o acciză inferioară sumei de 115 euro pentru 1 000 de țigarete, acest stat membru este supus obligației de a institui o acciză cu o valoare echivalentă sau superioară pragului de 60 % din prețul mediu ponderat.

Pentru a asigura această valoare a accizei, articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2011/64/UE a acordat Ungariei și altor trei state membre o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2017. În temeiul articolului 10 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/64/UE, la încheierea acestei perioade, statele membre respective trebuiau să fi atins pragurile indicate ale accizei.

Comisia consideră că, la sfârșitul perioadei tranzitorii, Ungaria nu a atins pragurile accizei prevăzute la articolul 10 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/64/UE și că, de la 31 decembrie 2017, acest stat membru continuă să aplice o acciză cu o valoare inferioară pragurilor prevăzute de această directivă.

____________

1 Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO 2011, L 176, p. 24).