Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 22. oktoobril 2019 – A.B. ja B.B. versus Personal Exchange International Limited

(kohtuasi C-774/19)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: A.B. ja B.B.

Kostja: Personal Exchange International Limited

Eelotsuse küsimus

Kas määruse nr 44/20011 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et tarbija majandustegevusest või kutsealast sõltumatul eesmärgil sõlmitud lepinguks võib liigitada ka internetis korraldatava pokkerimängu lepingu, mille üksikisik on sõlminud eemal viibides interneti vahendusel välismaise internetimängude korraldajaga vastavalt viimase lepingu üldtingimustele, kui see üksikisik on aastaid ennast sel viisil hangitud elatisest või pokkerimängu võitudest ülal pidanud, isegi kui tal ei ole sellise tegevuse kohta ametlikku registreeringut ning igal juhul ei paku ta seda tegevust turul tasulise teenusena kolmandatele isikutele?

____________

1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/4, lk 42).