Language of document :

2019 m. spalio 22 d. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A.B. ir B.B. / Personal Exchange International Limited

(Byla C-774/19)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: A.B. ir B.B.

Atsakovė: Personal Exchange International Limited

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento Nr. 44/20011 15 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad sutartimi, vartotojo sudaroma tokiam tikslui, kurį galima laikyti nesusijusiu su jo darbu arba profesija, galima laikyti ir sutartį dėl pokerio lošimo internetu, kurią asmuo nuotoliniu būdu sudaro internetu su užsienio nuotolinių lošimų veiklos vykdytoju ir kuriai taikomos bendrosios šio veiklos vykdytojo sutarties sąlygos, jeigu toks asmuo daugelį metų gyvena iš šios veiklos gaunamų pajamų arba iš pokerio lošimo laimėjimų, nors ir nėra oficialiai įregistravęs tokios rūšies veiklos ir nesiūlo savo paslaugų tretiesiems asmenims rinkoje kaip mokamų paslaugų?

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.