Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 7. října 2019 – A v. B,C

(Věc C-738/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: A

Žalované: B.C

Předběžná otázka

Jak musí být vykládána směrnice 93/131 a zejména v ní obsažená zásada kumulativního účinku při posouzení otázky, zda je náhrada, kterou musí poskytnout spotřebitel, který neplní svůj závazek, nepřiměřeně vysoká ve smyslu bodu 1 písm. e) přílohy k této směrnici, jedná-li se o ujednání o smluvní pokutě, jež se vážou na porušení smlouvy různého druhu, která se ze své podstaty nemusí uskutečnit současně a v projednávané věci se také společně neuskutečnila? Je přitom relevantní, že v souvislosti s porušeními smlouvy, na která se váže smluvní pokuta, je požadována také náhrada škody v podobě vydání protiprávně dosažených zisků?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).