Language of document :

2019 m. spalio 7 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai ) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / B, C

(Byla C-738/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: A

Atsakovės: B, C

Prejudicinis klausimas

Kaip turi būti aiškinama Direktyva 93/131 , visų pirma joje įtvirtintas sudėtinio poveikio principas, vertinant, ar kompensacija, kurią privalo sumokėti savo pareigų neįvykdęs vartotojas, yra neproporcingai didelė, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos priedo 1 punkto e papunktį, jei tai yra sąlygos dėl netesybų, susietos su įvairaus pobūdžio sutarties pažeidimais, kurie pagal savo esmę nebūtinai turi būti padaryti kartu, o nagrinėjamu atveju iš tiesų nebuvo padaryti kartu? Ar šiuo atžvilgiu turi reikšmės tai, kad už sutarties pažeidimus, kuriais remiantis reikalaujama sumokėti netesybas, reikalaujama ir atlyginti žalą, t. y. atiduoti neteisėtai gautą pelną?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).