Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 7 octombrie 2019 – A/B, C

(Cauza C-738/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamantă: A

Pârâte: B, C

Întrebarea preliminară

Cum trebuie interpretată Directiva 93/131 și, în special, principiul efectului cumulativ conținut de aceasta, pentru a aprecia dacă suma solicitată drept despăgubire de la consumatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile (denumită în continuare „clauza penală”) este disproporționat de mare, în sensul punctului 1 litera (e) din anexa la această directivă, într-un caz în care este vorba despre clauze penale legate de diverse situații de nerespectare a obligațiilor de natură diferită care, prin natura lor, nu trebuie în mod necesar să se producă simultan, și, care într-adevăr, în speță nu s-au produs simultan? În acest context, este relevant că pentru nerespectarea obligației în baza căreia se solicită penalitatea, se solicită și despăgubiri în sensul cedării profitului realizat în mod nelegal?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială 15/vol. 2, p. 273).