Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Düsseldorf (Německo) dne 30. září 2019 – GR v. Stadt Duisburg

(Věc C-720/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: GR

Žalované: Stadt Duisburg

Předběžné otázky

Ztratí rodinný příslušník tureckého pracovníka, který od tohoto pracovníka může odvozovat práva podle čl. 7 odst. 1 [rozhodnutí Rady přidružení EHS-Turecko č. 1/80, dále jen „rozhodnutí č. 1/80“], tato práva, pokud přijme státní občanství hostitelského členského státu a tím pozbude dosavadní státní občanství?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Může se rodinný příslušník tureckého pracovníka ve výše popsané situaci nadále dovolávat práv plynoucích z článku 7 rozhodnutí č. 1/80 tehdy, pokud státní občanství hostitelského členského státu zase pozbyl, protože opět přijal dřívější státní občanství?

____________