Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. septembril 2019 – GR versus Stadt Duisburg

(kohtuasi C-720/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GR

Vastustaja: Stadt Duisburg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Türgi töötaja perekonnaliige, kes saab oma staatusest tulenevalt kasutada EMÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/80 (edaspidi „otsus nr 1/80”) artikli 7 lõikes 1 sätestatud õigusi, kaotab need õigused, kui ta oma senisest kodakondsusest loobudes omandab vastuvõtva liikmesriigi kodakondsuse?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt: kas kirjeldatud olukorras saab Türgi töötaja perekonnaliige jätkuvalt tugineda otsuse nr 1/80 artiklis 7 sätestatud õigustele, kui ta endise kodakondsuse tagasivõtmise tõttu vastuvõtva liikmesriigi kodakondsuse uuesti kaotab?

____________