Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 30.9.2019 – GR v. Stadt Duisburg

(asia C-720/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GR

Vastaaja: Stadt Duisburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Menettääkö turkkilaisen työntekijän perheenjäsen, joka voi kyseisen työntekijän perusteella saada oikeuksia ETY-Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan, kyseiset oikeudet siinä tapauksessa, että hän menettää aikaisemman kansalaisuutensa vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden saadessaan?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: voiko turkkilaisen työntekijän perheenjäsen tällaisessa tilanteessa vedota edelleen ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan mukaisiin oikeuksiin siinä tapauksessa, että hän on menettänyt vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden sen vuoksi, että hän on saanut takaisin aikaisemman kansalaisuutensa?

____________