Language of document :

A Verwaltungsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GR kontra Stadt Duisburg

(C-720/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: GR

Alperes: Stadt Duisburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Elveszíti-e egy török munkavállaló családtagja azon jogosultságait, amelyek az 1/80 társulási tanácsi határozat 7. cikkének első bekezdése szerint a török munkavállalótól erednek, ha a családtag a fogadó tagállam állampolgárságát az addigi állampolgárság elvesztése mellett megszerzi?

Amennyiben az első kérdésre a válasz igenlő: hivatkozhat-e a török munkavállalónak a felvázolt helyzetben lévő családtagja újfent az 1/80 társulási tanácsi határozat 7. cikkének első bekezdése szerinti jogosultságokra, ha a fogadó tagállam állampolgárságát elveszti, mivel a korábbi állampolgárságát ismét megszerzi?

____________