Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. septembrī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – GR/Stadt Duisburg

(Lieta C-720/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: GR

Atbildētāja: Stadt Duisburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Turcijas darba ņēmēja ģimenes loceklis, kuram attiecīgā darba ņēmēja sakarā atbilstoši [EEK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80] 7. panta 1. punktam var tikt piešķirtas tiesības, tās zaudē, ja šis ģimenes loceklis pieņem uzņemošās dalībvalsts pilsonību, zaudējot savu līdzšinējo valstspiederību?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši – vai Turcijas darba ņēmēja ģimenes loceklis attiecīgajā situācijā joprojām var atsaukties uz tiesībām, kas izriet no APL 1/80 7. panta, ja viņš ir zaudējis uzņemošās dalībvalsts pilsonību, jo atkal ir pieņēmis iepriekšējo valstspiederību?

____________