Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) la 30 septembrie 2019 – GR/Stadt Duisburg

(Cauza C-720/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: GR

Pârât: Stadt Duisburg

Întrebările preliminare

Un membru al familiei unui lucrător turc, care poate beneficia de drepturile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Decizia nr. 1/80, pierde aceste drepturi atunci când primeşte cetățenia statului membru gazdă, dar pierde cetățenia anterioară?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, membrul de familie al lucrătorului turc, aflat în situația descrisă mai sus, poate continua să se prevaleze de drepturile care decurg din articolul 7 din Decizia nr. 1/80 în cazul în care a pierdut cetățenia statului membru gazdă pentru că a adoptat din nou cetățenia anterioară?

____________