Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemčija) 30. septembra 2019 – GR/Stadt Duisburg

(Zadeva C-720/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GR

Tožena stranka: Stadt Duisburg

Vprašanjiza predhodno odločanje

1.    Ali lahko družinski član turškega delavca, katerega pravice nastanejo na podlagi družinske vezi s tem delavcem v skladu s členom 7(1) Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80, slednje izgubi, če sprejme državljanstvo države članice gostiteljice, ob tem pa izgubi dosedanje državljanstvo?

2.    Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno: ali se lahko družinski član turškega delavca v opisanem položaju še naprej sklicuje na pravice iz člena 7 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80, ker je s tem, ko je ponovno sprejel prejšnje državljanstvo, izgubil državljanstvo države članice gostiteljice?

____________