Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 september 2019 – GR mot Stadt Duisburg

(Mål C-720/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: GR

Motpart: Stadt Duisburg

Tolkningsfrågor

1.    Förlorar en familjemedlem till en turkisk medborgare, som från den senare kan härleda rättigheter enligt artikel 7.1 i beslut nr 1/80, dessa rättigheter om familjemedlemmen förvärvar medborgarskap i värdlandet och därvid avsäger sig sitt tidigare medborgarskap?

2.    Om fråga 1 ska besvaras jakande: Kan familjemedlemmen till den turkiska arbetstagaren i den beskrivna situationen återfå rättigheterna som följer av artikel 7 i beslut nr 1/80 om familjemedlemmen åter avsäger sig medborgarskapet i värdmedlemsstaten genom att på nytt förvärva det tidigare medborgarskapet?

____________