Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 15 Οκτωβρίου 2019 – Ramada Storax SA κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-756/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Ramada Storax SA

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικό ερώτημα

Μπορούν να ερμηνευθούν τα άρθρα 90 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου […], οι αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ και της αναλογικότητας και οι θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες υπό την έννοια ότι επιτρέπουν στον Πορτογάλο νομοθέτη, δυνάμει του άρθρου 78, παράγραφος 7, στοιχείο b, του κώδικα περί του φόρου προστιθέμενης αξίας (κώδικα ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 394-Β/84, της 26ης Δεκεμβρίου 1984, να περιορίζει τον διακανονισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σχετικά με απαιτήσεις που θεωρούνται μη εισπράξιμες στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας στις περιπτώσεις που προβλέπει η διάταξη αυτή [δηλαδή, όταν έχει λάβει χώρα η απλουστευμένη διαδικασία κήρυξης της αφερεγγυότητας, αφού αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου η δικαστική απόφαση περί αναγνώρισης και κατάταξης των απαιτήσεων που προβλέπονται στον Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (κώδικα αφερεγγυότητας και ανάκαμψης εταιριών), που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 53/2004, της 18ης Μαρτίου 2004, ή, κατά περίπτωση, μετά την έγκριση του σχεδίου που αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 156 του εν λόγω κώδικα], με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται, για τον σκοπό αυτό, οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια άλλων κρατών μελών οι οποίες κηρύσσουν μη εισπράξιμες τις απαιτήσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).