Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) 15. oktoobril 2019 – Ramada Storax, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-756/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Ramada Storax, S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira (maksu- ja tolliamet)

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 (käibemaksudirektiiv) artikleid 90 ja 273, käibemaksu neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning majanduslikke põhivabadusi saab tõlgendada nii, et need võimaldavad Portugali seadusandjal 26. detsembri 1984. aasta dekreetseadusega nr 394-B/84 heaks kiidetud käibemaksuseadustiku artikli 78 lõike 7 punkti b alusel piirata käibemaksu korrigeerimist seoses maksejõuetusmenetluses lootusetuks loetud nõuetega nii, et see piirdub ainult selles sättes ette nähtud juhtudega [s.t kui pärast maksevõimetuse ja äriühingute maksevõime taastamise seadustikuga (CIRE) (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas), mis kiideti heaks 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004, ette nähtud nõuete tunnustamise ja sissenõudmise kohtuotsuse lõplikult jõustumist või kohastel juhtudel pärast kokkuleppe alusel selle seadustiku artiklis 156 ette nähtud kava kinnitamist on tuvastatud piiratud ulatuses maksejõuetus], nii et selles osas ei tunnustata teiste liikmesriikide kohtute tehtud otsuseid, millega tunnistatakse pankrotimenetluses esitatud nõuded lootusetuteks?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).