Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – Ramada Storax SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-756/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ramada Storax, S.A.

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodno pitanje

Mogu li se članci 90. i 273. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 […] i načela neutralnosti PDV-a i proporcionalnosti te temeljne gospodarske slobode tumačiti na način da se njima portugalskom zakonodavcu omogućava da - na temelju članka 78. stavka 7. točke (b) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Zakonik o porezu na dodatnu vrijednost) koji je donesen Uredbom sa zakonskom snagom br. 394-B/84 od 26. prosinca 1984. - ispravak poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji se odnosi na potraživanja koja se smatraju nenaplativima u okviru stečajnog postupka ograniči na u njemu predviđene slučajeve (odnosno, kada je proglašena ograničena nesolventnost nakon što je postala pravomoćna presuda o priznavanju i prednosnom redu potraživanja, kako je predviđeno Códigom da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Zakonik o nesolventnosti i oporavku trgovačkih društava, CIRE) koji je donesen Uredbom sa zakonskom snagom br. 53/2004 od 18. ožujka 2004., ili, ovisno o slučaju, nakon što je potvrđen plan koji je predmet sporazuma iz članka 156. tog zakonika), pri čemu se u tu svrhu ne priznaju odluke sudova drugih država članica kojima se potraživanja čije se plaćanje zahtijeva u okviru stečajnog postupka proglašavaju nenaplativima?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)