Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 15 octombrie 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-756/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ramada Storax SA

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebarea preliminară

Articolele 90 și 273 din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului […], principiile neutralității TVA-ului și proporționalității și libertățile economice fundamentale pot fi interpretate în sensul că permit ca legiuitorul portughez, în temeiul articolului 78 alineatul 7 litera b) din Codul privind taxa pe valoarea adăugată (Codul privind TVA-ul), aprobat prin Decretul-lege nr. 394-B/84 din 26 decembrie 1984, să limiteze regularizarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente creanțelor considerate nerecuperabile în cadrul unei proceduri de insolvență la situațiile prevăzute de acesta [cu alte cuvinte, la situația în care s-a constatat caracterul limitat al insolvenței, după ce a devenit definitivă hotărârea de recunoaștere a creanțelor și de stabilire a rangului acestora, prevăzută de Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (Codul insolvenței și a al reorganizării întreprinderilor), aprobat prin Decretul-lege nr. 53/2004 din 18 martie 2004, sau, după caz, în urma omologării planului care face obiectul acordului menționat la articolul 156 din codul respectiv], astfel încât nu se recunosc, în acest scop, hotărârile pronunțate de instanțele din alte state membre care declară nerecuperabile creanțele solicitate în cadrul unei proceduri de insolvență?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).