Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalska) 15. oktobra 2019 – Ramada Storax, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-756/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ramada Storax, S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira (davčna in carinska uprava)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 90 in 273 Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 (Direktiva o DDV), načeli nevtralnosti DDV in sorazmernosti ter temeljne ekonomske svoboščine razlagati tako, da portugalskemu zakonodajalcu omogočajo, da v členu 78(7)(b) zakonika o davku na dodano vrednost (zakonik o DDV), ki je bil potrjen z uredbo-zakonom št. 394-B/84 z dne 26. decembra 1984, možnost popravka zneska davka na dodano vrednost (DDV) v zvezi s terjatvami, ki se v okviru postopka zaradi insolventnosti štejejo za neizterljive, omeji na primere, ki so določeni v tem zakoniku (to je, kadar se vodi poenostavljeni postopek zaradi insolventnosti, po pravnomočnosti sodbe o ugotovitvi obstoja terjatev in določitvi njihovega vrstnega reda iz Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (zakonik o postopku zaradi insolventnosti in reševanju podjetij), ki je bil potrjen z uredbo-zakonom št. 53/2004 z dne 18. marca 2004, oziroma, če je do tega prišlo, po potrditvi načrta, ki je predmet dogovora iz člena 156 navedenega zakonika), zaradi česar se za ta namen ne priznavajo odločbe sodišč drugih držav članic, ki potrjujejo, da terjatve, ki se uveljavljajo v postopku zaradi insolventnosti, niso izterljive?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).