Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Košice I (Slovakkia) 30. oktoobril 2019 – NI, OJ ja PK versus Sociálna poisťovňa

(kohtuasi C-799/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Košice I

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: NI, OJ, PK

Kostja: Sociálna poisťovňa

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral1 artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „töötajate töölepingutest tulenevad rahuldamata nõuded“ hõlmab ka mittevaralist kahju, mis on tekkinud töötaja tööõnnetuses hukkumise tagajärjel?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kui tööandja suhtes on alustatud täitemenetlust seoses kohtus rahuldatud nõudega saada hüvitist mittevaralise kahju eest, mis tekkis töötaja surma tõttu tööõnnetuse tagajärjel, aga kui osutub, et nõuet ei ole võimalik täitemenetluses sisse nõuda, sest tööandjal puudub igasugune vara, siis tuleb seda tööandjat käsitada maksejõuetuna?

____________

1 ELT 2008, L 283, lk 36.