Language of document :

2019 m. spalio 30 d. Okresný súd Košice I (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NI, OJ ir PK / Sociálna poisťovňa

(Byla C-799/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Košice I

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: NI, OJ ir PK

Atsakovė: Sociálna poisťovňa

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam1 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „darbuotojams neįvykdyti reikalavimai, kylantys dėl darbo sutarčių“ apima ir neturtinę žalą, patirtą dėl darbuotojo mirties, kai mirties priežastis buvo nelaimingas atsitikimas darbe?

2.    Ar 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nemokiu laikomas ir darbdavys, dėl kurio buvo pateiktas prašymas vykdyti priverstinį išieškojimą teismui patenkinus reikalavimą dėl neturtinės žalos, patirtos dėl darbuotojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, atlyginimo, bet per priverstinio išieškojimo procedūrą skola buvo pripažinta beviltiška dėl to, kad darbdavys neturi jokių lėšų?

____________

1 OL L 283, 2008, p. 36.