Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Košice I (Slovacia) la 30 octombrie 2019 – NI, OJ, PK/Sociálna poisťovňa

(Cauza C-799/19)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Okresný súd Košice I

Părțile din procedura principală

Reclamanți: NI, OJ, PK

Pârâtă: Sociálna poisťovňa

Întrebările preliminare

Articolul 3 din Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului1 trebuie interpretat în sensul că noțiunea de „creanțe neachitate ale lucrătorilor salariați care rezultă din contracte de muncă” cuprinde și prejudiciul moral suferit ca urmare a decesului unui lucrător cauzat de un accident de muncă?

Articolul 2 din Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului trebuie interpretat în sensul că este considerat insolvabil și angajatorul față de care a fost formulată o cerere de executare silită în urma recunoașterii pe cale judiciară a dreptului la repararea prejudiciului moral suferit ca urmare a decesului unui lucrător cauzat de un accident de muncă, însă în procedura de executare silită, creanța a fost considerată nerecuperabilă, dat fiind faptul că angajatorul nu deține niciun fel de fonduri?

____________

1 JO 2008, L 283, p. 36.