Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 4. listopadu 2018 – Danske Bank A/S v. Skatteverket

(Věc C-812/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Další účastnice řízení: Skatteverket

Předběžná otázka

Je švédská pobočka banky usazené v jiném členském státě v situaci, kdy hlavní provozovna poskytuje uvedené pobočce služby a účtuje jí s nimi související náklady a kdy hlavní provozovna je členem seskupení pro účely DPH v jiném členském státě, zatímco švédská pobočka není členem žádného švédského seskupení pro účely DPH, samostatnou osobou povinnou k dani1 ?

____________

1 Článek 2 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a článek 11 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).