Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 4. novembril 2019 – Danske Bank A/S versus Skatteverket

(kohtuasi C-812/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Teine menetlusosaline: Skatteverket

Eelotsuse küsimus

Kas teises liikmesriigis asutatud panga Rootsi filiaal on iseseisev maksukohustuslane, kui peamine tegevuskoht osutab filiaalile teenuseid ning kannab sellega seotud kulud filiaalile üle, juhul kui peamine tegevuskoht kuulub teises liikmesriigis käibemaksugruppi ning Rootsi filiaal ei kuulu ühessegi Rootsi käibemaksugruppi1 ?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1), artikli 2 lõige 1, artikli 9 lõige 1 ja artikkel 11.