Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 4.11.2019 – Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial v. Skatteverket

(asia C-812/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Vastapuoli: Skatteverket

Ennakkoratkaisukysymys

Onko pankin, jonka päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, ruotsalainen sivuliike erillinen verovelvollinen, kun päätoimipaikka suorittaa sivuliikkeelle palveluja ja kohdentaa niistä aiheutuvat kustannukset sivuliikkeelle, jos päätoimipaikka kuuluu kyseisessä toisessa valtiossa arvonlisäveroryhmään mutta ruotsalainen sivuliike ei kuulu mihinkään ruotsalaiseen arvonlisäveroryhmään?1

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston asetuksen 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohta, 9 artiklan 1 kohta ja 11 artikla (EUVL 2007. L 347, s. 1)