Language of document :

2019 m. lapkričio 4 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danske Bank A/S / Skatteverket

(Byla C-812/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Kita kasacinio proceso šalis: Skatteverket

Prejudicinis klausimas

Ar kitoje valstybėje narėje įsisteigusio banko filialas Švedijoje yra nepriklausomas apmokestinamasis asmuo tuo atveju, kai pagrindinė įmonė teikia paslaugas filialui ir priskiria tokio paslaugų teikimo išlaidas filialui, jeigu pagrindinė įmonė priklauso kitos valstybės narės PVM mokėtojų grupei, o Švedijos filialas nėra kurios nors Švedijos PVM mokėtojų grupės narys?1

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 235, 2018 9 19, p. 26).