Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 4 noiembrie 2019 – Danske Bank A/S/Skatteverket

(Cauza C-812/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Pârâtă: Skatteverket

Întrebarea preliminară

O sucursală suedeză a unei bănci cu sediul principal într-un alt stat membru constituie o persoană impozabilă independentă în situația în care sediul principal prestează servicii sucursalei și îi impută cheltuielile aferente acestora, atunci când sediul principal face parte dintr-un grup TVA în alt stat membru, iar sucursala suedeză nu face parte din niciun grup TVA suedez?1

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).