Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 4. novembra 2019 – Danske Bank A/S/Skatteverket

(Zadeva C-812/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Danske Bank A/S

Druga stranka v postopku: Skatteverket

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je švedska podružnica banke, ustanovljene v drugi državi članici, neodvisni davčni zavezanec, če matična družba opravlja storitve za to podružnico ter ji pripiše stroške, povezane s tem, in je ta matična družba del skupine za DDV v drugi državi članici, medtem ko švedska podružnica ni članica nobene švedske skupine za DDV1 ?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006 L 347, str. 1).