Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) dne 18. října 2019 – RF v. SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Věc C-766/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Účastníci původního řízení

Žalobce: QE, RD

Žalovaná: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Za účasti: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Předběžné otázky

Je třeba mít za to, že skutečnost, jako je skutečnost, která nastala dne 10. května 2017 na letišti v Lisabonu, kdy došlo ke všeobecnému výpadku dodávek pohonných hmot, který znemožnil zásobení letadel v důsledku poruchy v rámci přečerpávací soustavy, která zabránila přečerpání pohonných hmot do zásobovacího systému, za který odpovídají subjekty řídící letištní infrastrukturu, a porucha ovlivnila nepřetržité fungování a operace na uvedeném letišti a způsobila zpoždění a zrušení 473 letů, z nichž 12 bylo přesměrováno, 98 zrušeno a 363 utrpělo zpoždění, což se dotklo více než 41 000 cestujících, představuje „mimořádnou okolnost“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/20041 , která zbavuje leteckého dopravce povinnosti vyplatit kompenzace?

Je třeba mít za to, že letecká společnost, která se v případě nemožnosti zásobit se pohonnými hmotami na letišti v Lisabonu za výše popsaných okolností rozhodne načerpat pohonné hmoty na jiném blízkém letišti (Porto), a která v důsledku zpoždění způsobeného pozdním odletem z letiště v Lisabonu a operacemi čerpání pohonných hmot na jiném letišti, které vedou k tomu, že posádka uvedeného letadla již nemá k dispozici dost času obsloužit let, což podle zákona umožňuje uskutečnit zpožděný let, uzavře s jinou leteckou společností smlouvu o nájmu letadla bez posádky (ACMI) za účelem uskutečnění daného letu, přijala veškerá přiměřená opatření k omezení zpoždění letu?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).