Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) den 18. oktober 2019 – QE og RD mod SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Sag C-766/19)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parter i hovedsagen

Sagsøger: QE og RD

Sagsøgt: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Procesdeltager: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Præjudicielle spørgsmål

Kan det fastslås, at en begivenhed som den, der fandt sted den 10. maj 2017 i lufthavnen i Lissabon, hvor der opstod en omfattende og væsentlig fejl i brændstofforsyningen, som gjorde det umuligt at påfylde flyene som følge af en skade på pumpeanlægget, som forhindrede overførsel af brændstoffet til forsyningssystemet, som lufthavnsinfrastrukturforvalterne er ansvarlige for, og skaden påvirkede den fortsatte drift og operationerne i denne lufthavn, idet den forårsagede forsinkelser og aflysninger af 473 flyvninger, hvoraf 12 blev omdirigeret, 98 aflyst og 363 forsinkede, og flere end 41 000 passagerer blev berørt, skal kvalificeres som en »usædvanlig omstændighed« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 1 , som fritager luftfartsselskabet fra forpligtelsen til at udbetale kompensation?

Kan det fastslås, at et luftfartsselskab, som, idet det er umuligt at påfylde brændstof i lufthavnen i Lissabon under de ovenfor anførte omstændigheder, vælger at påfylde brændstof i en anden nærliggende lufthavn (Porto) og som følge af forsinkelsen på grund af den sene afgang fra lufthavnen i Lissabon og påfyldningen i den anden lufthavn, som indebærer, at besætningen på det pågældende fly ikke længere råder over den tjenestetid til flyvning, som i henhold til loven gør det muligt for den at gennemføre den flyvning, som er blevet forsinket, indgår en operationel leasingkontrakt (ACMI) med et andet luftfartsselskab for at gennemføre den pågældende flyvning, har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, for at begrænse flyvningens forsinkelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).