Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Πορτογαλία) στις 18 Οκτωβρίου 2019 – QE, RD κατά SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Υπόθεση C-766/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: QE, RD

Εναγομένη: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Παρεμβαίνουσα: Ana - Aeroportos de Portugal SA

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά «έκτακτη περίσταση», κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , η οποία απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ένα συμβάν όπως αυτό που έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2017 στον αερολιμένα της Λισσαβώνας, στον οποίον προκλήθηκε γενικευμένη και σοβαρή βλάβη στην παροχή καυσίμων που κατέστησε αδύνατο τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εξαιτίας βλάβης στο σύστημα άντλησης η οποία εμπόδισε τη μετάγγιση καυσίμου στο σύστημα παροχής, σύστημα για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι φορείς διαχείρισης των αερολιμενικών υποδομών, η δε βλάβη επηρέασε τη συνεχή λειτουργία και τις εργασίες του εν λόγω αερολιμένα προκαλώντας καθυστερήσεις και ματαιώσεις 473 πτήσεων, από τις οποίες 12 προωθήθηκαν σε άλλους αερολιμένες, 98 ματαιώθηκαν και 363 παρουσίασαν καθυστερήσεις, γεγονός που είχε επιπτώσεις για περισσότερους από 41 000 επιβάτες;

Πρέπει να θεωρηθεί ότι έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να περιορίσει την καθυστέρηση μιας πτήσης μια αεροπορική εταιρία η οποία, αδυνατώντας να ανεφοδιασθεί με καύσιμα στον αερολιμένα της Λισσαβώνας υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις, αποφάσισε να ανεφοδιασθεί με καύσιμα σε άλλον, γειτονικό αερολιμένα (Πόρτο) και η οποία, εξαιτίας της καθυστέρησης που προκλήθηκε από την καθυστερημένη αναχώρηση από τον αερολιμένα της Λισσαβώνας και από τις εργασίες ανεφοδιασμού στον άλλον αερολιμένα, που είχαν ως αποτέλεσμα το πλήρωμα του εν λόγω αεροσκάφους να μην διαθέτει πλέον τον επιτρεπόμενο από τον νόμο χρόνο για την εξυπηρέτηση της πτήσης που παρουσίασε την καθυστέρηση, συνήψε με άλλη αεροπορική εταιρία σύμβαση μίσθωσης αεροσκάφους (ACMI), προκειμένου να εκτελέσει την ως άνω πτήση;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).