Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) 18. oktoobril 2019 – QE, RD versus SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(kohtuasi C-766/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: QE, RD

Kostja: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Menetlusse astuja: ANA – Aeroportos de Portugal, S. A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas sellist asjaolu, nagu juhtus 10. mail 2017 Lissaboni lennujaamas, kus tekkis üldine ja oluline kütuse tankimissüsteemi rike, mis muutis õhusõidukite tankimise pumbasüsteemi rikke tõttu võimatuks, takistades kütuse ülekandmist toitesüsteemi – süsteemi, mille eest vastutavad lennujaama taristut haldavad üksused, ja rike mõjutas nimetatud lennujaama jätkuvat tegevust ja toimimist, põhjustades hilinemisi ja tühistamisi 473 lennu puhul, millest 12 suunati ümber, 98 tühistati ja 363 hilines, mõjutades enam kui 41 000 reisijat, võib pidada „erakorraliseks asjaoluks“ määruse nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses, mis vabastab lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest?

2.    Kas lennuettevõtja, kes tankimise võimatusega Lissaboni lennujaamas eespool nimetatud asjaoludel silmitsi seistes otsustab tankida kütust muus lähedalasuvas lennujaamas (Oporto) ja kes Lissaboni lennujaamast hilinenud väljelennu ja muus lennujaamas tankimise tõttu, mis tingib selle, et õhusõiduki meeskonnal ei ole enam õigusnormides ettenähtud aega lennuteenust osutada, sõlmib eespool nimetatud lennu sooritamiseks rendilepingu (ACMI) teise lennuettevõtjaga, on võtnud lennu hilinemise piiramiseks kõik alternatiivsed meetmed?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).