Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca dos Azores (Portugali) on esittänyt 18.10.2019 – RF v. SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

(asia C-766/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca dos Azores

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RF

Vastaaja: SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

Muu osapuoli: ANA – Aeroportos de Portugal SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Lissabonin lentoasemalla 10.5.2017 esiintyneen tapahtuman, jossa polttoaineen jakelussa ilmeni yleinen ja merkittävä häiriö, joka esti lentokoneiden tankkaamisen pumppujärjestelmässä olleen sellaisen vian vuoksi, joka esti polttoaineen siirtämisen jakelujärjestelmään, joka on lentoaseman infrastruktuurin hallinnoijien vastuulla, ja joka vaikutti kyseisen lentoaseman toiminnan jatkuvuuteen ja toimintakykyyn aiheuttaen 473 lennon viivästymisen tai perumisen, joista 12 reititettiin uudelleen, 98 peruttiin ja 363 viivästyi, mikä vaikutti yli 41 000 matkustajaan, kaltaista tapahtumaa pidettävä asetuksen N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”poikkeuksellisena olosuhteena”, joka vapauttaa lentoliikenteen harjoittajan korvausvelvollisuudestaan?

Käyttikö lentoyhtiö, joka sen vuoksi, että polttoaineen tankkaaminen Lissabonin lentoasemalla ei ollut mahdollista edellä mainituista syistä, päätti toteuttaa polttoaineen tankkaamisen läheisellä vaihtoehtoisella lentoasemalla (Porto) ja kun Lissabonin lentoasemalta tapahtuneesta myöhästyneestä lähdöstä ja toisella lentoasemalla toteutetuista tankkaustoimenpiteistä johtuvan viivästymisen vuoksi kyseisen lentokoneen miehistöllä ei ollut enää sellaista käytettävissä olevaa työaikaa, jonka puitteissa viivästynyt lento olisi voitu toteuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, turvautui lopulta vuokraukseen miehistöineen (ACMI) toiselta lentoyhtiöltä toteuttaakseen mainitun lennon, kaikkia käytettävissään olleita keinoja ja vaihtoehtoja rajoittaakseen lennon viivästymistä?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).