Language of document :

A Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugália) által 2019. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QE, RD kontra SATA International –- Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(C-766/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Az alapeljárás felei

Felperes: QE, RD

Alperes: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Perbe hívott: ANA – Aeroportos de Portugal, S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megállapítható-e, hogy a lisszaboni repülőtéren 2017. május 10-én történtekhez hasonló esemény, amelynek során az üzemanyag-ellátásban olyan általános és jelentős zavar következett be, amely lehetetlenné tette a repülőgépek üzemanyag-feltöltését a szivattyúrendszer meghibásodása következtében, amely megakadályozta, hogy az ellátási rendszerbe átszivattyúzzák az üzemanyagot, amely rendszerért a repülőtéri infrastruktúrát üzemeltető vállalkozások felelnek, valamint amely meghibásodás megzavarta az említett repülőtér folyamatos működését és üzemeltetését, illetve 473 légi járat késését és törlését okozta, amelyből 12 légi járatot átirányítottak, 98-at töröltek és 363 késett, illetve ez több, mint 41 000 utast érintett, a 261/2004 rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” minősül, amely mentesíti a légi fuvarozót a kártalanítási kötelezettség alól?

Megállapítható-e, hogy az a légitársaság, amely – mivel a lisszaboni repülőtéren lehetetlenné vált a repülőgépek üzemanyaggal való feltöltése – a fent leírt körülmények között úgy határoz, hogy egy másik közeli repülőtéren (Porto) végzi el az üzemanyag-feltöltést, és amely a lisszaboni repülőtérről történő későbbi indulásból adódó késés és a másik repülőtéren történő üzemanyag-feltöltés következtében, amely azzal járt, hogy a szóban forgó repülőgép személyzete már nem rendelkezett azon repülési szolgálati idővel, amely a törvény alapján lehetővé teszi számukra a járat teljesítését késés esetén is, másik légitársasággal teljes bérleti szerződést köt (ACMI - légi jármű, személyzet, karbantartás, biztosítás) a hivatkozott járat teljesítésére, minden észszerű intézkedést megtett a járat késésének csökkentésére?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.)