Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) la 18 octombrie 2019 – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(Cauza C-766/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Părțile din procedura principală

Reclamanți: QE, RD

Pârâtă: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Intervenientă: Ana – Aeroportos de Portugal, S. A.

Întrebările preliminare

Trebuie să se considere că o împrejurare precum cea existentă la data de 10 mai 2017 în aeroportul din Lisabona, în care s-a produs o întrerupere generală și importantă a alimentării cu combustibil, care a împiedicat alimentarea aeronavelor ca urmare a unei avarii survenite la sistemul de pompare, din cauza căreia nu s-a mai putut realiza transferul combustibilului în sistemul de alimentare – sistem de care răspunde entitatea care gestionează infrastructura aeroportului – și care a afectat funcționarea continuă și operațiunile aeroportului respectiv, conducând la întârzierea și la anularea a 473 de zboruri, dintre care 12 au fost redirecționate, 98 anulate și 363 au suferit întârzieri, fiind afectați mai mult de 41 000 de pasageri, constituie o „împrejurare extraordinară” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20041 , care exonerează operatorul de transport aerian de obligația de a plăti o compensație?

Trebuie să se considere că o companie aeriană care, neavând posibilitatea să asigure alimentarea cu combustibil în aeroportul din Lisabona în împrejurările menționate mai sus, decide să realizeze alimentarea în alt aeroport apropiat (Porto) și care, ca urmare a întârzierii determinate de decolarea tardivă de pe aeroportul din Lisabona și a operațiunilor de alimentare efectuate în celălalt aeroport, din cauza cărora echipajul aeronavei respective nu a mai dispus de timpul de serviciu pentru zbor care, conform legii, îi permitea să realizeze zborul care a suferit întârzierea, încheie cu o altă companie aeriană un contract de leasing operațional (ACMI) pentru a realiza zborul menționat, a luat toate măsurile corespunzătoare pentru a limita întârzierea zborului?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).