Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) 18. októbra 2019 – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(vec C-766/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: QE, RD

Žalovaný: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Prejudiciálne otázky

Je potrebné domnievať sa, že okolnosť, ktorá nastala 10. mája 2017 na letisku v Lisabone, keď došlo k všeobecnému výpadku dodávky paliva, ktorý zabránil zásobovanie lietadiel v dôsledku poruchy v rámci čerpacieho systému, ktorá zabránila čerpaniu paliva do zásobovacieho systému, za ktorý zodpovedajú subjekty riadiace infraštruktúru letiska, pričom porucha ovplyvnila nepretržité fundovanie a prevádzku na uvedenom letisku a spôsobila meškania a zrušenia 473 letov, z ktorých 123 bolo presmerovaných, 98 zrušených a 363 zmeškaných, čo sa dotklo viac ako 41 000 cestujúcich, predstavuje „mimoriadnu okolnosť, v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/20041 , ktorý zbavuje leteckého dopravu povinnosti platiť náhradu?

Je potrebné domnievať sa, že letecká spoločnosť, ktorá sa v prípade nemožnosti zásobiť sa palivom na letisku v Lisabone za vyššie uvedených okolností rozhodne čerpať palivo na inom blízkom letisku (Porto) a ktorá z dôvodu meškania spôsobeného neskorým odletom z letiska v Lisabone a čerpaním paliva na inom letisku, ktoré vedie k tomu, že posádka uvedeného lietadla už nemá dosť času obslúžiť let, čo podľa zákona umožňuje uskutočniť zmeškaný let, uzavrie s inou leteckou spoločnosťou zmluvu o nájme lietadla (ACMI) na účely uskutočnenia uvedeného letu, prijala všetky primerané opatrenia na obmedzenie meškania letu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).