Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalska) 18. oktobra 2019 – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(Zadeva C-766/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: QE, RD

Tožena stranka: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Intervenientka: ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba dogodek – kakršen je ta, ki se je zgodil 10. maja 2017 na letališču v Lizboni, kjer je prišlo do splošne in bistvene motnje v oskrbi z gorivom, kar je onemogočilo oskrbo zrakoplovov z gorivom zaradi okvare v črpalnem sistemu, ki je preprečila pretakanje goriva v oskrbovalni sistem, za katerega so odgovorni subjekti, ki upravljajo letališko infrastrukturo, pri čemer je ta okvara vplivala na kontinuiteto delovanja in operativnost navedenega letališča ter povzročila zamude in odpoved 473 letov, od katerih je bilo 12 preusmerjenih, 98 odpovedanih, 363 pa jih je imelo zamudo, zaradi česar je bilo prizadetih 41.000 potnikov – šteti za „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe št. 261/20041 , ki letalskega prevoznika oproščajo obveznosti plačila odškodnine?

Ali je letalska družba, ki se je ob nemožnosti oskrbe z gorivom na letališču v Lizboni zaradi zgoraj navedenih dogodkov odločila, da se z gorivom oskrbi na drugem bližnjem letališču (Porto), in ki je, ker je zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi poznega vzleta z letališča v Lizboni, pa tudi zaradi oskrbe z gorivom na drugem letališču, potekel delovni čas njene posadke, ki bi družbi v skladu z zakonom omogočila zagotovitev leta, ki je imel zamudo, z drugo letalsko družbo sklenila pogodbo o zakupu s posadko (ACMI), da bi zagotovila navedeni let, sprejela vse razpoložljive ukrepe, da bi zmanjšala zamudo leta?

____________

1 Uredba št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).