Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Francie) dne 5. listopadu 2019 – MN

(Věc C-813/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: MN

Odpůrci: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Předběžné otázky

Splňují takové podmínky pro vydání evropského zatýkacího rozkazu francouzským státním zastupitelstvím, jako jsou podmínky stanovené v článcích 695-16 a násl. trestního řádu, v plném rozsahu požadavky na účinnou soudní ochranu ve smyslu práva Evropské unie?

Splňuje francouzské státní zastupitelství podmínky nezbytné k tomu, aby mohlo být považováno za „vystavující justiční orgán“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 20021 ?

____________

1     Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).