Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Prantsusmaa) 5. novembril 2019 – MN

(kohtuasi C-813/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: MN

Teised menetlusosalised: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Eelotsuse küsimused

Kas Prantsusmaa prokuratuuri poolt Euroopa vahistamismääruse tegemise tingimused, nagu need on sätestatud kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 695-16 ja sellele järgnevates artiklites, vastavad täielikult tõhusa kohtuliku kaitse nõuetele Euroopa Liidu õiguse tähenduses?

Kas Prantsusmaa prokuratuur vastab nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 6 lõike 1 tähenduses „vahistamismääruse teinud õigusasutuseks“ kvalifitseerumise nõuetele?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).