Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2019. uputio Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francuska) - MN

(predmet C-813/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: MN

Druge stranke u postupku: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Prethodna pitanja

Ispunjavaju li uvjeti izdavanja europskog uhidbenog naloga, koji je izdalo francusko državno odvjetništvo u potpunosti zahtjeve djelotvorne sudske zaštite u smislu prava Europske unije, kako su predviđeni odredbama članaka 695-16 i sljedećih Zakonika o kaznenom postupku?

Udovoljava li francusko državno odvjetništvo zahtjevima koje je potrebno ispuniti da bi ga se smatralo „pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog”, u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002.1 ?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (2002/584/PUP) (SL, L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)