Language of document :

A Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Franciaország) által 2019. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MN

(C-813/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Az alapeljárás felei

Felperes: MN

Alperesek: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az európai elfogatóparancs francia ügyészég általi kibocsátásának a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 695–16. és azt követő cikkének rendelkezései által előírt feltételei eleget tesznek-e teljes mértékben az uniós jog értelmében vett hatékony bírói jogvédelem követelményeinek?

Megfelel-e a francia ügyészég az ahhoz szükséges követelményeknek, hogy a 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóságnak” lehessen minősíteni?

____________

1     Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L90., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).