Language of document :

2019 m. lapkričio 5 d. Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MN

(Byla C-813/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: MN

Atsakovai: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti, kad Prancūzijos prokuratūra išduotų Europos arešto orderį, ir kurie numatyti Baudžiamojo proceso kodekso 695-16 ir paskesniuose straipsniuose, visiškai atitinka veiksmingos teisminės gynybos, kaip ji suprantama pagal Europos Sąjungos teisę, reikalavimus?

2.    Ar Prancūzijos prokuratūra atitinka reikalavimus, kad būtų laikoma „išduodančiąja teismine institucija“, kaip ji suprantama pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 6 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).