Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Francija) 5. novembra 2019 – MN/RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

(Zadeva C-813/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: MN

Druge stranke: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pogoji za to, da francosko državno tožilstvo izda evropski nalog za prijetje, kot so določeni v členu 695-16 in naslednjih code de procédure pénale (zakonik o kazenskem postopku), v celoti izpolnjujejo zahteve učinkovitega sodnega varstva v smislu prava Evropske unije?

Ali francosko državno tožilstvo izpolnjuje zahteve za to, da se ga šteje za „odreditveni pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 20021 ?

____________

1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO, L 190, p. 1)