Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Polymeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 16. října 2019 – OH v. ID

(Věc C-758/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci původního řízení

Žalobce: OH

Žalovaný: ID

Předběžné otázky

Jsou pojmy „vynětí z pravomoci soudů“ a „imunita“, uvedené v článku 11 protokolu1 , jak jsou formulovány a s ohledem na účel, který sledují, totožné?

Zahrnuje „vynětí z pravomoci soudů“/„imunita“, uvedené v článku 11, kromě trestního stíhání také občanskoprávní žaloby, které jsou podány ze strany poškozených třetích osob proti členům Komise?

Může být komisař zbaven „vynětí z pravomoci soudů“/„imunity“ také v rámci občanskoprávní žaloby, která proti němu byla podána, jako je žaloba podaná v projednávané věci? V případě kladné odpovědi, kdo musí zahájit řízení o [takovémto] zbavení?

Jsou soudy Evropské unie příslušné k rozhodnutí o žalobě na určení mimosmluvní odpovědnosti komisaře, jako je žaloba podaná v projednávané věci?

____________

1     Článek 11 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie ze dne 8. dubna 1965, který je připojen ke Smlouvě [o fungování Evropské unie] jako Protokol č. 7.