Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Polymeles Protodikeio Athinon (Kreeka) 16. oktoobril 2019 – OH versus ID

(kohtuasi C-758/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Polymeles Protodikeio Athinon

Põhikohtuasja pooled

Hageja: OH

Kostja: ID

Eelotsuse küsimused

Kas protokolli artiklis 111 kasutatud mõisted „kohtulik puutumatus“ ja „immuniteet“ langevad sätestatud kujul ja oma eesmärgi poolest kokku?

Kas artiklis 11 kasutatud mõiste „kohtulik puutumatus“/„immuniteet“ hõlmab lisaks kriminaalasjadele ka tsiviilõiguslikke hagisid, mille on komisjoni liikmete vastu esitanud kolmandast isikust kannatanud?

Kas voliniku „kohtulikku puutumatust“/„immuniteeti“ saab ära võtta ka seoses tema vastu algatatud tsiviilkohtumenetlusega, nagu näiteks käesolevas kohtuasjas esitatud hagi puhul? Kui vastus on jaatav, siis kes peaks selle äravõtmise menetluse algatama?

Kas selline voliniku vastu esitatud kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev hagi, nagu on esitatud käesolevas kohtuasjas, kuulub Euroopa Liidu kohtualluvusse?

____________

1 8. aprilli 1965. aasta Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikkel 11, mis on lisatud aluslepingule (Euroopa Liidu toimimise lepingule) kui protokoll nr 7.